Karlova Ves priateľská ku včelám a opeľovačom
Zistite čo viete o včelách a vyhrajte pohár medu.

Kliknite na obrázok a vyberte správnu odpoveď.

1

Koľko včiel je v jednom úli na vrchole sezóny?

 1. 5 000 - 8 000
 2. okolo 20 000
 3. 50 000 - 60 000
2

Kde má včela umiestnený hmat a čuch?

 1. na nožičkách
 2. na tykadlách
 3. na brušku
3

Koľko vajíčok nakladie včelia kráľovná za deň?

 1. 500
 2. 2 500
 3. 5 000
4

Akú vzdialenosť musia včely preletieť na vyprodukovanie jedného pohára medu?

 1. 100 km
 2. 1 000 km
 3. 3x okolo Zeme
5

Aký je najdôležitejší význam včiel pre človeka a prírodu?

 1. opeľovanie
 2. produkcia medu
 3. farmakológia
6

Ako dlho žije včela robotnica?

 1. 2 až 6 rokov
 2. 1 až 4 mesiace
 3. 30 až 60 dní
7

Koľko ukážkových plôch priaznivých pre opeľovače sme vytvorili v roku 2016 v Karlovej Vsi?

 1. 5
 2. 12
 3. 3
8

Koľko druhov rastlín bolo identifikovaných na jednej z experimentálnych nekosených plôch v Karlovej Vsi?

 1. 15
 2. 25
 3. 50
9

Koľko hmyzích hotelov sme vyrobili a osadili v Karlovej Vsi v roku 2016?

 1. 3
 2. 5
 3. 8

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sa v roku 2016, ako prvá mestská časť na Slovensku, zapojila do projektu „Mestské včely“ v spolupráci s o.z. CEEV Živica. Aby naplnila svoj cieľ stať sa mestskou časťou priateľskou k opeľovačom, venuje sa výsadbe nektarodajných rastlín na ukážkových plochách so špeciálnym režimom kosenia. Snaží sa tiež manažovať starostlivosť o verejnú zeleň v súlade s potrebami opeľovačov, podporuje zapájanie verejnosti a škôl do výsadby nektarodajných rastlín a jedlých kríkov, výstavby hmyzích hotelov a venuje sa informovaniu verejnosti o danej problematike.

Zdieľať

Zdieľať e-mailom